Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

  • Taraflar

a) www.capoxil.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 B02 Sarıyer / İstanbul 34398 adresinde mukim UNITEC TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİC SAN A.Ş. (Bundan böyle UNITEC olarak anılacaktır).

b) www.capoxil.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

  • Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu UNITEC’nın sahip olduğu internet sitesi www.capoxil.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye, www.capoxil.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, UNİTEC ‘nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, UNİTEC tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından UNİTEC ‘ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, UNİTEC’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye www.capoxil.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye, www.capoxil.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

www.capoxil.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin UNİTEC’ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. UNİTEC’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

UNITEC, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.capoxil.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden UNİTEC’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, UNITEC’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, UNİTEC’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

UNITEC’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, UNİTEC’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

www.capoxil.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı UNITEC mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

UNITEC tarafından www.capoxil.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

UNITEC, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

(a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya UNİTEC’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

(b) UNİTEC ve www.capoxil.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

UNITEC web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye UNİTEC web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

UNITEC, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya UNİTEC web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

UNITEC, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar, UNITEC’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

UNITEC, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

  • Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya UNİTEC tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. UNİTEC üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  • İhtilaflarin Hali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Gizlilik Politikası

Firmamız çeşitli amaçlar dahilinde kişisel verileri toplayabilir. Bu bilgilerin aşağıda, ne amaçla, ne kadar süreyle toplandığı ve nasıl korunduğu anlatılmaktadır.

Üyelik sürecinde veya web sitemiz üzerinden, ürün teslim anında çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle bir takım kişisel bilgiler Firmamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, info@capoxil.com mail adresine veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. UNITEC talebin alınmasını müteakip derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan yol izlenmelidir.

Söz konusu kişisel bilgiler, üyelerimizin onayladığı “Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen amaç, kapsam ve süre ile sınırlı olarak toplanacak ve işlenecektir.

Üye her zaman sistemden çıkabilir ve kişisel bilgilerin değiştirilmesini veya silinmesini talep edebilir.

Firmamız veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından da “Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen amaç, kapsam dışında kişisel bilgiler anonimleştirilmek suretiyle çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız kişisel bilgileri gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, kişisel bilginin tamamının veya bir kısmının yetkisiz kullanımı ve üçüncü kişilere ifşasını önlemek için tüm tedbirleri almaya özen gösterdiğini taahhüt eder.

Firmamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İşbu Gizlilik Politikası prensipleri, sadece Firmamız web sitesi kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Firmamız, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değişti taktirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik Politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@capoxil.com adresine email gönderebilirsiniz.